GC BEOGRAD

Директне услуге

Групни програм намењен адолесцентима

Последњих година се све више детектује вршњачко насиље, насиље према члановима породице, интернет насиље, самодеструктивност, деприсија, појачане развојене кризе, губљење мотивације за школу, изолација, породични проблеми и др. У актуелним

Read Full Article
Корисници
    Подршка родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца

Подршка родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца

Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић, секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, директорка Градског центра за социјални рад у Београду  Зорица Павловић и помоћница директора Градског центра за социјални рад у Београду Јована Вазура уручили су у Старом двору решења о додели новчане помоћи као вид подршке родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца. Градоначелник Радојичић је подсетио да право на ову помоћ имају 92 породице, са укупно 285 деце.

Read Full Article
Породично правна заштита

Старатељство

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином. Под старатељство се стављају дете без родитељског старања (малолетни штићеник) или пунолетно

Read Full Article
Права и услуге

Групни програм намењен адолесцентима

Последњих година се све више детектује вршњачко насиље, насиље према члановима породице, интернет насиље, самодеструктивност, деприсија, појачане развојене кризе, губљење мотивације за школу, изолација, породични проблеми и др. У актуелним

Read Full Article
 • Третаман починилаца насиља у партнерским односима
 • Новчана социјална помоћ
 • Додатак за помоћ и негу другог лица
 • Увећани додатак за помоћ и негу другог лица
 • Смештај у установу социјалне заштите
 • Смештај у другу породицу
 • Пројекти
      На Аутокоманди отворено привремено преноћиште за лица без крова над главом

  На Аутокоманди отворено привремено преноћиште за лица без крова над главом

  Силвиа Алавања в.д. директора Градског центра за социјални рад у Београду заједно са градском секретарком за социјалну заштиту Александром Чамагић и секретаром Црвеног крста Београда Прица Николом, присуствовала је отварању

  Read Full Article
  Прописи
      Подршка родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца

  Подршка родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца

  Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић, секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић, директорка Градског центра за социјални рад у Београду  Зорица Павловић и помоћница директора Градског центра за социјални рад у Београду Јована Вазура уручили су у Старом двору решења о додели новчане помоћи као вид подршке родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца. Градоначелник Радојичић је подсетио да право на ову помоћ имају 92 породице, са укупно 285 деце.

  Read Full Article
  Социјална застита

  Новчана социјална помоћ

  Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о

  Read Full Article
  Услуге из буџета РС

  Новчана социјална помоћ

  Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о

  Read Full Article
  Skip to content