GC BEOGRAD

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и то пријаве матичару ради уписа у матичну књиигу рођених. 
Уколико они не изврше своју обавезу у том року, кажњавају се новчаном казном, а чињеница рођења детета и лично име детета уписују се у матичну књигу рођених на основу решења које доноси центар за социјални рад.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content