GC BEOGRAD

Бесплатан оброк

Право на бесплатни оброк могу да користе појединац и породица и то:

• Корисници права на новчану социјалну помоћ;
• Лица чији приход по члану домаћинства не прелази 50% минималне зараде за месец који претходи месецу у коме је поднет захтев под условом да су: стара и изнемогла лица чији сродници нису у могућности да им ову помоћ пруже, или имају у породици лице које је остварило право на додатак за помоћ и негу другог лица.

Право на бесплатни оброк се обезбеђује једанпут дневно и обухвата издавање топлог оброка радним даном и сувог оброка суботом, недељом и нерадним данима за време државних и верских празника.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Skip to content