GC BEOGRAD

Стипендија

Право на стипендију имају ученици средњих школа и студенти корисници права на новчану социјалну помоћ, права на  додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за негу другог лица и услуге домског или породичног смештаја, под условом да се њихово школовање финансира из буџета републике Србије.

Ученици средњих школа имају право на стипендију под условом да су завршни разред основношколског образовања завршили са врло добрим или одличним успехом или да су исти успех постиглиу школској години која претходи подношењу захтева.

Студенти имају право на стипендију под условом да су завршни разред средње школе завршили са врло добрим или одличним успехом или да су у школској години која претходи подношењу захтева у року положили испите прописане планом и програмом за ту школску годину и стекли право уписа у наредну годину студија.

Студенти на мастер студијама имају право на стипендију под условом да су у року положили испите прописане планом и програмом за завршну годину студија.

Потребна документација

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content