GC BEOGRAD

Стипендија

Право на стипендију имају ученици средњих школа и студенти корисници права на новчану социјалну помоћ, права на  додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за негу другог лица и услуге домског или породичног смештаја, под условом да се њихово школовање финансира из буџета републике Србије.

Ученици средњих школа имају право на стипендију под условом да су завршни разред основношколског образовања завршили са врло добрим или одличним успехом или да су исти успех постиглиу школској години која претходи подношењу захтева.

Студенти имају право на стипендију под условом да су завршни разред средње школе завршили са врло добрим или одличним успехом или да су у школској години која претходи подношењу захтева у року положили испите прописане планом и програмом за ту школску годину и стекли право уписа у наредну годину студија.

Студенти на мастерс студијама имају право на стипендију под условом да су у року положили испите прописане планом и програмом за завршну годину студија.

Право на стипендију утврђује се решењем за сваку школску годину од дана поднетог захтева. Стипендија се исплаћује месечно и износи: 1) за студенте 50% од минималне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец у коме је покренут поступак; 2) за ученике средњих школа 50% од минималне зараде без пореза и доприноса остварене по запосленом у Републици Србији у претходном месецу у односу на месец у коме је покренут поступак.

Потребна документација

За више информација, обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content