GC BEOGRAD

Психотерапија

Психотерапија представља поступак пружања психолошке помоћи клијентима заснован на одређеној теорији и техникама које су углавном повезане са одговарајућим психолошким правцма и школама. Психотерапијски рад започиње иницијативом клијената, пре свега њиховом одлуком и самоиницијативним обраћањем за пружањем одређене врсте психотерапијске помоћи. Важно је да се испоштују принципи добровољности и слободног одлучивања, односно сарадње.

Од личне мотивације и спремности клијената за укључивањем у психотерапијски процес у великој мери зависи и исход психотерапије.

Психотерапија је удружена колаборативна активност измедју клијента и терапеута. Промена у психотерапији се дешава кроз дијалог. Терапеутска конверзација је заједничко трагање и истраживање кроз двосмерну размену, кроз укрштање идеја кроз које настају нова значења у смеру разрешења проблема. Стварањем другачијег значења у новим причама отварају се могућности и за нове учинке. У Градском центру, Саветовалишту за брак и породицу се највише примењује породична системска терапија, али и друге психотерапијске оријентације: РЕБТ, ТА, психо драма… Примењује се индивидуални рад, рад са паровима, породицом и групни рад.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content