GC BEOGRAD

Медијација

Медијација је структурисано посредовање у преговарању које изводи непристрасна, неутрална трећа страна коју све стране у спору прихватају и која нема ауторитативну моћ, с циљем постизања сопственог, узајамно прихватљивог разрешења сукоба.
Медијатор има знања у ефикасној процедури преговарања и може помоћи људима у конфликту да координирају своје активности како би постигли успешнију погодбу, да преговарањем дођу до заједничког решења.
 Могућности примене медијације у Саветовалишту за брак и продицу/центрима за социјални рад:
•    У случајевима развода и пост разводних спорова 
•    Конфликтима родитељ-дете
•    Конфликти у вези старања о детету
•    У ресторативном правосуђу, посредовање између жртве и малолетних преступника
•    У конфликтима међу младима
•    Неслагања у вези бриге о старима 
•    Међусекторским споровима
•    Конфликти у заједници
 У Саветовалишту за брак и породицу се највише примењује породична медијација. Овај облик медијације се најчешће користи у случајевима развода и пост разводних спорова, конфликтима између родитеља и деце,  конфликтима у вези старања о детету и сл. Водећи рачуна о потребама деце, помаже се члановима породице која се разилази да успешније комуницирају једни с другима и да сами донесу одлуке о свим или неким питањима насталим после раздвајања или развода, а у вези с децом, имовином и финансијама.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content