GC BEOGRAD

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица

Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају:

 • лица која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе;
 • егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи;
 • лица која немају решено стамбено питање у Београду, затечена без средстава за основне животне потребе;
 • лица која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода;
 • лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај.

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђује привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и културно-забавне активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци.

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе

Услугу привременог смештаја у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе имају деца и млади и то:

 • без родитељског старања;
 • жртве насиља;
 • жртве занемаривања и злостављања;
 • нађена у скитњи, просјачењу;
 • жртве трговине људима;
 • са проблемима у понашању;
 • према којима је суд изрекао васпитну меру упућивања у васпитну установу;
 • из процеса реадмисије;
 • у стању социјалне потребе;
 • у другим случајевима у којима је хитно потребан привремени смештај.

Привремени смештај у прихватилиште за труднице и жене са децом од којих је једно млађе од три године

Услугу привременог смештаја у ситуацијама које захтевају ургентно издвајање ради спречавања последица породичног насиља односно одбацивања могу да остваре:

 • труднице;
 • жене са дететом (децом), од којих је једно млађе од три године.

Услуга привременог смештаја  траје док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци. Привремени смештај може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих разлога не може да се обезбеди други облик заштите.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content