GC BEOGRAD

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица

Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају:

  • лица која су се услед друштвено негативних навика или због неадекватног понашања нашла у стању неодложне социјалне потребе;
  • егзистенцијално угрожена лица са ограниченим способностима за кретање, комуникацију, без личних докумената, дезоријентисани, не знају идентификационе податке о себи;
  • лица која немају решено стамбено питање у Београду, затечена без средстава за основне животне потребе;
  • лица која су у стању егзистенцијалне угрожености услед елементарних непогода;
  • лица којима је из других разлога неопходан привремени смештај.

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара лица обезбеђује привремено збрињавање у виду смештаја и исхране, здравствену заштиту и културно-забавне активности, док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци. Привремени смештај може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих разлога не може да се обезбеди други облик заштите.

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу за децу и младе

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за децу и младе пружа се деци и младима којима је потребно неодложно осигурати безбедност у кризним ситуацијама, а ради задовољења основних потреба. Услуга је усмерена ка процени потреба за другим услугама и започињању процеса помоћи деци и младима за успостављање стабилног породичног окружења, превазилажење кризне ситуације и успостављање осећања сигурности као основе за даље оснаживање корисника ради подизања њихове способности за безбедан живот и укључивање у заједницу.

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за децу и младе пружа се:

  • Деци и младима жртвама насиља у породици, злостављања или занемаривања;
  • Деци и младима који се налазе у скитњи без пратње и у различитим кризним ситуацијама, којима је потребан привремени смештај и процена потреба ради упућивања на коришћење других услуга 

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.
Услуга може трајати најдуже до шест месеци.

Привремени смештај у прихватилиште за труднице и жене са децом од којих је једно млађе од три године

Услугу привременог смештаја у ситуацијама које захтевају ургентно издвајање ради спречавања последица породичног насиља односно одбацивања могу да остваре:

  • Труднице;
  • Жене са дететом (децом), од којих је једно млађе од три године.

Услуга привременог смештаја  траје док се не утврди одговарајући облик заштите, а најдуже шест месеци. Привремени смештај може да траје и дуже, уколико у том року из оправданих разлога не може да се обезбеди други облик заштите.

За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content