GC BEOGRAD

Директне услуге

Програм превенције насиља над женама „Оснаживање жена против насиља“

Програм  превенције је намењен женама које желе да се информишу о партнерском насиљу, стекну одређена знање за препознавање насиља, оснаже се у циљу изласка и реаговања на насиље. Обухвата Системски,

Прикажи цео текст

Третаман починилаца насиља у партнерским односима

Третман починилаца насиља у партнерским односима је психосоцијални третман за заштиту жртве, заустављање и  спречавање понављања насиља. Укључивање у третман треба да помогне починиоцу да стекне увид и прихвати одговорност за

Прикажи цео текст

Психотерапија

Психотерапија представља поступак пружања психолошке помоћи клијентима заснован на одређеној теорији и техникама које су углавном повезане са одговарајућим психолошким правцма и школама. Психотерапијски рад започиње иницијативом клијената, пре свега

Прикажи цео текст

Саветовање

Саветовање је организовани облик помоћи појединцу или групи усмерен ка личном напретку, личном одрастању и развоју.Саветовање је процес који припрема појединца или групу за живот и мењање његових животних услова.

Прикажи цео текст

Медијација

Медијација је структурисано посредовање у преговарању које изводи непристрасна, неутрална трећа страна коју све стране у спору прихватају и која

Прикажи цео текст
Skip to content