GC BEOGRAD

Archive

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu

Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i starija licaUslugu privremenog smeštaja u prihvatilište za odrasla i starija lica imaju:lica koja su se usled društveno negativnih navika ili zbog neadekvatnog ponašanja

Prikaži ceo tekst

Privremeni smeštaj u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici

Usluga privremenog smeštaja u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici obezbeđuje se ženi žrtvi nasilja, kojoj je neophodno osigurati bezbednost, u situaciji koja zahteva neodložno izdvajanje iz porodice radi

Prikaži ceo tekst

Pomoć u kući

Pomoć u kući se obezbeđuje licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke i psihičke sposobnosti da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe.Pomoć u kući obezbeđuje

Prikaži ceo tekst

Dnevni boravak

Usluga dnevni boravak se obezbeđuje za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, odraslim i starim licima i  odraslim licima sa smetnjama u razvoju.Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama

Prikaži ceo tekst

Lični pratilac deteta

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba

Prikaži ceo tekst

Personalna asistencija

Usluga personalne asistencije dostupna je punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, u skladu sa propisanim

Prikaži ceo tekst

Privremeno stanovanje

Uslugu privremeno stanovanje ostvaruju mladi bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja, po prestanku korišćenja usluge smeštaja.Privremeno stanovanje

Prikaži ceo tekst

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima mogu da ostvare socijalno ugrožena i stambeno neobezbeđena lica, ukoliko su smeštena u kolektivnim

Prikaži ceo tekst

Predah smeštaj

Usluga predah smeštaja je kratkoročni i povremeni smeštaj deteta sa smetnjama u razvoju i odraslog i starijeg lica sa smetnjama

Prikaži ceo tekst

Subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine

Pravo na subenciju po osnovu troškova na komunalne proizvode, usluge i zakupninu, u visini od 30% troškova, preko Gradskog centra

Prikaži ceo tekst
Skip to content