GC BEOGRAD

Дневни боравак

Услуга дневни боравак се обезбеђује за децу и младе са сметњама у развоју, одраслим и старим лицима и  одраслим лицима са сметњама у развоју. За плаћање трошкова ове услуге средства се обезбеђују у буџету Града Београда за сваку буџетску годину у целости.

Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју до навршених 26 година живота (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом и обухвата дневни боравак, исхрану, здравствену заштиту, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности, према њиховим способностима, склоностима и испољеном интересу као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад.

Корисницима услуге дневног боравка пружалац услуге дневног боравка обезбеђује рекреативни боравак, који се реализује колективно од стране пружаоца услуге или појединачно кориснику упратњи родитеља / старатеља, а на основу процене стручног тима, у трајању до седам дана, највише два пута годишње.

Рекреативни боравак који се корисницима обезбеђује колективно обухвата: превоз, одговарајући број пратилаца, смештај, исхрану, превентивно здравствену заштиту, културно-забавне и рекреативне активности, а корисницима којима се рекреативни боравак обезбеђује појединачно у пратњи родитеља/старатеља обухвата: смештај, исхрану, превентивно здравствену заштиту, културно-забавне и рекреативне активности у одабраном термину у току календарске године.

Дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији) обезбеђује се 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом и обухвата: дневни боравак, исхрану, здравствену заштиту, радну и окупациону терапију и културно-забавне и рекреативне активности, према њиховим способностима и склоностима, као и превоз од места становања до установе преко које се врши услуга дневног боравка и назад.

Корисницима услуге дневног боравка пружалац услуге дневног боравка обезбеђује рекреативни боравак, који се реализује колективно од стране пружаоца услуге или појединачно кориснику упратњи родитеља / старатеља, а на основу процене стручног тима, у трајању до седам дана, највише два пута годишње.

Рекреативни боравак који се корисницима обезбеђује колективно обухвата: превоз, одговарајући број пратилаца, смештај, исхрану, превентивно здравствену заштиту, културно-забавне и рекреативне активности, а корисницима којима се рекреативни боравак обезбеђује појединачно у пратњи родитеља/старатеља обухвата: смештај, исхрану, превентивно здравствену заштиту, културно-забавне и рекреативне активности у одабраном термину у току календарске године.

Дневни боравак одраслих и старих лица остварује се у клубовима за одрасла и старија лица и дневним центрима за одрасла и старија лица у трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. 

У дневном боравку у клубовима за одрасла и старија лица корисницима се обезбеђује задовољавање свакодневних животних потреба а нарочито: дружење односно социјална интеграција и рехабилитација, развијање солидарности односно самопомоћи, културно-забавне, рекреативне, духовне и друге потребе, исхрана, сервисне услуге, као што су прање и сушење и пеглање веша, одржавање личне хигијене и сл., а у зависности од интересовања корисника и радне и производне активности, кућна радиност, и сл

У дневном боравку у дневним центрима за одрасла и старија лица корисницима се обезбеђује дневно збрињавање, исхрана, здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно забавне и рекреативне активности и друге услуге, зависно од потреба корисника. Ову услугу могу да користе одрасла и старија ментално очувана лица којима је због старости, хроничне болести или инвалидитета, потребна делимична помоћ и подршка у задовољавању свакодневних основних личних и животних потреба.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content