GC BEOGRAD

Дневни боравак

Услуга дневни боравак се обезбеђује за децу и младе са сметњама у развоју, одраслим и старим лицима и  одраслим лицима са сметњама у развоју.

Дневни боравак деце и младих са сметњама у развоју до навршених 26 година живота (телесне, интелектуалне, менталне, сензорне, говорно-језичке, социо-емоционалне, вишеструке) обезбеђује се у трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом и обухвата дневни боравак, исхрану, здравствену заштиту, васпитно-образовни рад, оспособљавање за рад и радне активности и културно-забавне и рекреативне активности.

Дневни боравак одраслих лица са сметњама у развоју (телесне, интелектуалне, сензорне или менталне тешкоће или тешкоће у комуникацији) обезбеђује се 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом и обухвата: дневни боравак, исхрану, здравствену заштиту, радну и окупациону терапију и културно-забавне и рекреативне активности.

Дневни боравак одраслих и старих лица остварује се у клубовима за одрасла и старија лица и дневним центрима за одрасла и старија лица у трајању од 12 сати дневно сваког радног дана у седмици, осим суботом и недељом. Овом услугом се обезбеђује дневно збрињавање, исхрана, здравствена нега, радна и окупациона терапија, културно-забавне и рекреативне активности.

Потребна документација

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content