GC BEOGRAD

Archive

Nabavka opreme za CALL centar

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15 Naziv (ckraćeni opis predmeta nabavke iz naslova javnog poziva) Nabavka opreme za CALL centar Gradskog

Prikaži ceo tekst

Fizičko obezbeđenje objekata

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15 Vrsta postupkapostupak javne nabavke male vrednosti Vrsta predmetadobra Predmetdruga dobra Kontakt Slavica Novaković slavica.novakovic@gcsrbg.orgTip javne nabavke

Prikaži ceo tekst

Posebna novčana naknada

Pravo na posebnu novčanu naknadu ima jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak

Prikaži ceo tekst

Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć se obezbeđuje licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava

Prikaži ceo tekst

Povremena jednokratna novčana pomoć

Pravo na povremenu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:• učenici osnovnih i srednjih škola čije su porodice korisnici prava na novčanu

Prikaži ceo tekst

Interventna jednokratna novčana pomoć

Pravo na interventnu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:Pojedinac i porodica kojima je elementarnom nepogodom potpuno oštećen stan koji koriste

Prikaži ceo tekst

Stalna novčana pomoć

Pravo na stalnu novčanu pomoć imaju: roditelji trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca, deca bez roditeljskog staranja korisnici usluge

Prikaži ceo tekst

Besplatan obrok

Pravo na besplatni obrok mogu da koriste pojedinac i porodica i to:Korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć;Lica čiji prihod po

Prikaži ceo tekst

Stipendija

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na  dodatak za pomoć

Prikaži ceo tekst

Sredstva za lične potrebe

Sredstva za lične potrebe obezbeđuju se korisniku privremenog smeštaja u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici za vreme dok

Prikaži ceo tekst
Skip to content