GC BEOGRAD

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину, у висини од 30% трошкова, преко Градског центра за социјални рад остварују корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП) или увећаног додатка за помоћ и негу и другог лица.

Потребна документација:

Ако је корисник ТНП или увећаног додатка ТНП власник стана – фотокопије
• Решење о признавању права на додатак за помоћ и негу и другог лица (ТНП),
• извештај чека или налога о примљеној ТНП (шифра 107 за оне који примају преко банке), не старији од месец дана,
• лична карта – ако је стара или нова без чипа – обе стране, а ако је нова са чипом, онда очитана,
• признаница „Инфостана” – горњи део.

Ако корисник ТНП или увећаног додатка ТНП није власник стана – фотокопије 
• Решење о признавању права на додатак за помоћ и негу и другог лица, 
• извештај чека или налога о примљеној ТНП (шифра 107 за оне који примају преко банке), не старији од месец дана,
• лична карта – ако је стара или нова без чипа – обе стране, а ако је нова са чипом, онда очитана,
• признаница „Инфостана” – горњи део,
• лична карта власника стана – ако је стара или нова без чипа – обе стране, а ако је нова са чипом, онда очитана,
• чек од пензије власника стана – ако је пензионер или потврда из Националне службе запошљавања – ако је незапослен или потврда послодавца (или оверена здравствена књижица) – ако је запослен,
• доказ о сродству – извод из матичне књиге са холограмом за сроднике или уговор о закупу стана – оверен у суду за подстанаре.

У случају смрти корисника ТНП, за одјаву је потребно доставити фотокопију признанице „Инфостана” и извода из књиге умрлих. Субвенција важи 12 месеци, свака промена се пријављује у року од 15 дана

Напомена:

Корисници додатка за помоћ и негу и другог лица, који су то право остварили преко центра за социјални рад, захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе општинском центру за социјални рад према месту пребивалишта. Корисници права на додатак за помоћ и негу и другог лица, који су ово право остварили преко Фонда за пензијско и инвалидско осигурање, захтев за субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине подносе Градском центру за социјални рад у Београду, Руска улица број 4. Информације о субвенцијама можете добити на телефон: 011/2650-093, е-mail: subvencije.gcsrbg@gmail.com

Skip to content