GC BEOGRAD

Услуге из буџета

Једнократна помоћ

Једнократна помоћ се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а које нема средстава

Прикажи цео текст

Повремена једнократна новчана помоћ

Право на повремену једнократну новчану помоћ могу да остваре: • Ученици основних и средњих школа чије су породице корисници права на новчану социјалну помоћ, деца и млади који користе услугу

Прикажи цео текст

Интервентна једнократна новчана помоћ

Право на интервентну једнократну новчану помоћ могу да остваре: Појединац и породица којима је елементарном непогодом потпуно оштећен стан који користе по основу власништву или по основу закупа на неодређено

Прикажи цео текст

Стална новчана помоћ

  Право на сталну новчану помоћ имају: Родитељи тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца, једном годишње, и то:  а) родитељи деце предшколског узраста -у износу од једне просечне зараде,

Прикажи цео текст

Бесплатан оброк

Право на бесплатни оброк могу да користе појединац и породица и то: Корисници права на новчану социјалну помоћ; Лица чији

Прикажи цео текст

Стипендија

Право на стипендију имају ученици средњих школа и студенти корисници права на новчану социјалну помоћ, права на  додатак за помоћ

Прикажи цео текст

Средства за личне потребе

Средства за личне потребе обезбеђују се кориснику привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици за време док

Прикажи цео текст

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају:

Прикажи цео текст

Привремени смештај у прихватилиште за жене жртве насиља у породици

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици обезбеђује се жени жртви насиља, којој је неопходно осигурати

Прикажи цео текст

Помоћ у кући

Помоћ у кући се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content