GC BEOGRAD

Archive

Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу

Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица Услугу привременог смештаја у прихватилиште за одрасла и старија лица имају: лица која су се услед друштвено негативних навика или због

Прикажи цео текст

Привремени смештај у прихватилиште за жене жртве насиља у породици

Услуга привременог смештаја у прихватилиште за жене жртве насиља у породици обезбеђује се жени жртви насиља, којој је неопходно осигурати безбедност, у ситуацији која захтева неодложно издвајање из породице ради

Прикажи цео текст

Помоћ у кући

Помоћ у кући се обезбеђује лицима која услед старости, хроничне болести или инвалидитета имају ограничене физичке и психичке способности да задовоље свакодневне основне личне и животне потребе. Помоћ у кући

Прикажи цео текст

Дневни боравак

Услуга дневни боравак се обезбеђује за децу и младе са сметњама у развоју, одраслим и старим лицима и  одраслим лицима са сметњама у развоју. За плаћање трошкова ове услуге средства

Прикажи цео текст

Лични пратилац детета

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба

Прикажи цео текст

Персонална асистенција

Услуга персоналне асистенције доступна је пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним

Прикажи цео текст

Привремено становање

Услугу привремено становање остварују млади без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја, по престанку коришћења услуге смештаја. Привремено

Прикажи цео текст

Социјално становање у заштићеним условима

Услугу социјалног становања у заштићеним условима могу да остваре социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица, уколико су смештена у колективним

Прикажи цео текст

Предах смештај

Услуга предах смештаја је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и старијег лица са сметњама

Прикажи цео текст

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину преко Градског центра за социјални рад остварују корисници

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content