GC BEOGRAD

Archive

Starateljstvo

Starateljstvo je oblik zaštite koji obuhvata staranje o ličnosti, zastupanje, pribavljanje sredstava za izdržavanje, upravljanje i raspolaganje imovinom. Pod starateljstvo se stavljaju dete bez roditeljskog staranja (maloletni štićenik) ili punoletno

Prikaži ceo tekst

Usvojenje

Usvojenjem se detetu obezbeđuje razvoj u porodici u kojoj usvojitelji preuzimaju ulogu roditelja i vrše sva prava i dužnosti koja čine sadržinu roditeljskog prava. Odluka o usvojenju, kao i izbor

Prikaži ceo tekst

Hraniteljstvo

Hraniteljstvo ili porodični smeštaj je oblik zaštite kojim se detetu obezbeđuje zamena za prirodnu porodičnu sredinu, najbliža toj sredini, a da se pri tom ne menja porodični status deteta, niti

Prikaži ceo tekst

Procene u vezi sa vršenjem roditeljskog prava i poveravanja deteta u postupku razvoda braka

Osim stručne procene koja se donosi na osnovu sagledavanja celokupnog konteksta (socijalnog, psihološkog, pedagoškog, pravnog) u kome dete živi, zadatak stručnih radnika GCSR-a je i da u što većoj meri

Prikaži ceo tekst

Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Preventivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava je intervencija organa starateljstva kojom se pomaže roditeljima u sagledavanju razvojnih potreba deteta radi

Prikaži ceo tekst

Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava

Korektivni nadzor nad vršenjem roditeljskog prava obuhvata aktivnosti organa starateljstva koje imaju za cilj korigovanje roditelja u vršenju roditeljske dužnosti:• 

Prikaži ceo tekst

Mere zaštite od nasilja u porodici

Porodično-pravna zaštita od nasilja u porodici u Republici Srbiji regulisana je Porodičnim zakonom (PZ), gde je izričito zabranjeno nasilje u

Prikaži ceo tekst

Određivanje ličnog imena deteta

Roditelji deteta u obavezi su da najkasnije u roku od 30 dana od dana rođenja, detetu odrede lično ime i

Prikaži ceo tekst

Uverenje organa starateljstva da majka ili otac neposredno brine o detetu

Uverenje Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu da podnosilac zahteva za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak neposredno brine o

Prikaži ceo tekst

Izdavanje uverenja da se lice ne nalazi na evidenciji štićenika

Uverenje da se lice ne nalazi na evidenciji štićenika izdaje centar za socijalni rad na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima

Prikaži ceo tekst
Skip to content