GC BEOGRAD

Издавање уверења да се лице не налази на евиденцији штићеника

Уверење да се лице не налази на евиденцији штићеника издаје центар за социјални рад на чијој територији подносилац захтева има пријављено пребивалиште.
Захтев се подноси лично на обрасцу који се добија у надлежном центру за социјални рад. Уз захтев је потребно приложити личну карту на увид.
Такса за издавање уверења се плаћа. Ослобађање од обавезе плаћања административне таксе утврђена су Законом о републичким административним таксама.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content