GC BEOGRAD

Usluge iz budžeta

Dnevni boravak

Usluga dnevni boravak se obezbeđuje za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, odraslim i starim licima i  odraslim licima sa smetnjama u razvoju.Dnevni boravak dece i mladih sa smetnjama

Prikaži ceo tekst

Lični pratilac deteta

Lični pratilac dostupan je detetu sa invaliditetom, odnosno sa smetnjama u razvoju, kome je potrebna podrška za zadovoljavanje osnovnih potreba u svakodnevnom životu u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja,

Prikaži ceo tekst

Personalna asistencija

Usluga personalne asistencije dostupna je punoletnim licima sa invaliditetom sa procenjenim I ili II stepenom podrške, u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, koja ostvaruju pravo na

Prikaži ceo tekst

Privremeno stanovanje

Uslugu privremeno stanovanje ostvaruju mladi bez roditeljskog staranja korisnici usluge domskog ili porodičnog smeštaja, po prestanku korišćenja usluge smeštaja.Privremeno stanovanje može ostvariti lice pod uslovom:da je operativnim planom otpusta utvrđeno

Prikaži ceo tekst

Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima

Uslugu socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima mogu da ostvare socijalno ugrožena i stambeno neobezbeđena lica, ukoliko su smeštena u kolektivnim

Prikaži ceo tekst

Predah smeštaj

Usluga predah smeštaja je kratkoročni i povremeni smeštaj deteta sa smetnjama u razvoju i odraslog i starijeg lica sa smetnjama

Prikaži ceo tekst

Subvencije po osnovu troškova za komunalne proizvode, usluge i zakupnine

Pravo na subenciju po osnovu troškova na komunalne proizvode, usluge i zakupninu, u visini od 30% troškova, preko Gradskog centra

Prikaži ceo tekst
Skip to content