GC BEOGRAD

Услуге из буџета

Дневни боравак

Услуга дневни боравак се обезбеђује за децу и младе са сметњама у развоју, одраслим и старим лицима и  одраслим лицима са сметњама у развоју. За плаћање трошкова ове услуге средства

Прикажи цео текст

Лични пратилац детета

Лични пратилац доступан је детету са инвалидитетом, односно са сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења,

Прикажи цео текст

Персонална асистенција

Услуга персоналне асистенције доступна је пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним I или II степеном подршке, у складу са прописаним стандардима за пружање услуга социјалне заштите, која остварују право на

Прикажи цео текст

Привремено становање

Услугу привремено становање остварују млади без родитељског старања корисници услуге домског или породичног смештаја, по престанку коришћења услуге смештаја. Привремено становање може остварити лице под условом: да је оперативним планом

Прикажи цео текст

Социјално становање у заштићеним условима

Услугу социјалног становања у заштићеним условима могу да остваре социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица, уколико су смештена у колективним

Прикажи цео текст

Предах смештај

Услуга предах смештаја је краткорочни и повремени смештај детета са сметњама у развоју и одраслог и старијег лица са сметњама

Прикажи цео текст

Субвенције по основу трошкова за комуналне производе, услуге и закупнине

Право на субенцију по основу трошкова на комуналне производе, услуге и закупнину преко Градског центра за социјални рад остварују корисници

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content