GC BEOGRAD

Права и услуге

Медијација

Медијација је структурисано посредовање у преговарању које изводи непристрасна, неутрална трећа страна коју све стране у спору прихватају и која нема ауторитативну моћ, с циљем постизања сопственог, узајамно прихватљивог разрешења сукоба.Медијатор има знања у ефикасној процедури преговарања и може помоћи људима у конфликту да координирају своје активности како би постигли успешнију погодбу, да преговарањем дођу до заједничког решења. Могућности примене медијације у Саветовалишту за брак и продицу/центрима за социјални рад:•    У

Прикажи цео текст

Додатак за помоћ и негу другог лица

Право на додатак за помоћ и негу другог лица има особа којој је због природе и тежине стања, телесног или сензорног оштећења, интелектуалних потешкоћа или промена у здравственом стању неопходна нега и помоћ за обављање активности ради задовољавања основних животних потреба. Ово право остварује се у систему социјалне заштите уколико то није могуће по другом правном основу. Потребна документација •    захтев•    налаз лекара специјалисте•    копија личне карте и лична карта на

Прикажи цео текст

Новчана социјална помоћ

Право на новчану социјалну помоћ припада појединцу, односно породици, који својим радом, приходима од имовине или из других извора остварују приход мањи од износа новчане социјалне помоћи утврђеног Законом о социјалној заштити. Право на новчану социјалну помоћ може остварити појединац, односно породица: ако нема других непокретности, осим стамбеног простора који одговара потребама појединца, односно породице и земљишта у површини до 0,5 хектара; ако појединац, односно члан породице није продао или

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content