GC BEOGRAD

Психолошка помоћ


Градски центар за социјални рад уБеограду пружа и психолошку подршку Београђанима.

У групу услуга психолошке помоћи које се пружају у ГЦСР спадају: саветовање, психотерапијске услуге, и  услуге посредовања (медијација).

Наведене услуге састоје се од активности које се нуде клијентима како би се побољшао квалитет њиховог живота, отклонили или ублажили ризици, недостаци или неприхватљиво понашање и максимизирао развој свих њихових потенцијала за живот у заједници.


Skip to content