GC BEOGRAD

Direktne usluge

Program prevencije nasilja nad ženama „Osnaživanje žena protiv nasilja“

Program  prevencije je namenjen ženama koje žele da se informišu o partnerskom nasilju, steknu određena znanje za prepoznavanje nasilja, osnaže se u cilju izlaska i reagovanja na nasilje. Obuhvata Sistemski,

Prikaži ceo tekst

Tretaman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima

Tretman počinilaca nasilja u partnerskim odnosima je psihosocijalni tretman za zaštitu žrtve, zaustavljanje i  sprečavanje ponavljanja nasilja. Uključivanje u tretman treba da pomogne počiniocu da stekne uvid i prihvati odgovornost za

Prikaži ceo tekst

Psihoterapija

Psihoterapija predstavlja postupak pružanja psihološke pomoći klijentima zasnovan na određenoj teoriji i tehnikama koje su uglavnom povezane sa odgovarajućim psihološkim pravcma i školama. Psihoterapijski rad započinje inicijativom klijenata, pre svega

Prikaži ceo tekst

Savetovanje

Savetovanje je organizovani oblik pomoći pojedincu ili grupi usmeren ka ličnom napretku, ličnom odrastanju i razvoju.Savetovanje je proces koji priprema pojedinca ili grupu za život i menjanje njegovih životnih uslova.

Prikaži ceo tekst

Medijacija

Medijacija je strukturisano posredovanje u pregovaranju koje izvodi nepristrasna, neutralna treća strana koju sve strane u sporu prihvataju i koja

Prikaži ceo tekst
Skip to content