GC BEOGRAD

Archive

Старатељство

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином. Под старатељство се стављају дете без родитељског старања (малолетни штићеник) или пунолетно

Прикажи цео текст

Усвојење

Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која чине садржину родитељског права. Одлука о усвојењу, као и избор

Прикажи цео текст

Хранитељство

Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини, а да се при том не мења породични статус детета, нити

Прикажи цео текст

Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака

Осим стручне процене која се доноси на основу сагледавања целокупног контекста (социјалног, психолошког, педагошког, правног) у коме дете живи, задатак стручних радника ГЦСР-а је и да у што већој мери

Прикажи цео текст

Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права је интервенција органа старатељства којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба детета ради

Прикажи цео текст

Корективни надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обухвата активности органа старатељства које имају за циљ кориговање родитеља у вршењу родитељске дужности:

Прикажи цео текст

Мере заштите од насиља у породици

Породично-правна заштита од насиља у породици у Републици Србији регулисана је Породичним законом (ПЗ), где је изричито забрањено насиље у

Прикажи цео текст

Одређивање личног имена детета

Родитељи детета у обавези су да најкасније у року од 30 дана од дана рођења, детету одреде лично име и

Прикажи цео текст

Уверење органа старатељства да мајка или отац непосредно брине о детету

Уверење Градског центра за социјални рад у Београду да подносилац захтева за остваривање права на родитељски додатак непосредно брине о

Прикажи цео текст

Издавање уверења да се лице не налази на евиденцији штићеника

Уверење да се лице не налази на евиденцији штићеника издаје центар за социјални рад на чијој територији подносилац захтева има

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content