GC BEOGRAD

Posts From gcsrbg

GCSRBG arhiva

Odluka Pravilnik Plan javnih nabavki 2019 Odluka o izmeni plana javnih nabavki za 2020. godinu

Прикажи цео текст

Подршка родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца

    Подршка родитељима тројки, четворки и дуплих близанаца

Градоначелник Београда проф. др Зоран Радојичић, секретарка за социјалну заштиту Наташа Станисављевић и директорка Градског центра за социјални рад у Београду  Зорица Павловић уручили су у Старом двору решења о

Прикажи цео текст

Потребна документација

За остваривање права и услуга, према Закону о општем управном поступку, Центар за социјални рад, као орган који поступа у управном поступку, дужан је да по службеној дужности прибави све

Прикажи цео текст

Старатељство

Старатељство је облик заштите који обухвата старање о личности, заступање, прибављање средстава за издржавање, управљање и располагање имовином. Под старатељство се стављају дете без родитељског старања (малолетни штићеник) или пунолетно

Прикажи цео текст

Усвојење

Усвојењем се детету обезбеђује развој у породици у којој усвојитељи преузимају улогу родитеља и врше сва права и дужности која

Прикажи цео текст

Хранитељство

Хранитељство или породични смештај је облик заштите којим се детету обезбеђује замена за природну породичну средину, најближа тој средини, а

Прикажи цео текст

Процене у вези са вршењем родитељског права и поверавања детета у поступку развода брака

Осим стручне процене која се доноси на основу сагледавања целокупног контекста (социјалног, психолошког, педагошког, правног) у коме дете живи, задатак

Прикажи цео текст

Превентивни надзор над вршењем родитељског права

Превентивни надзор над вршењем родитељског права је интервенција органа старатељства којом се помаже родитељима у сагледавању развојних потреба детета ради

Прикажи цео текст

Корективни надзор над вршењем родитељског права

Корективни надзор над вршењем родитељског права обухвата активности органа старатељства које имају за циљ кориговање родитеља у вршењу родитељске дужности:

Прикажи цео текст

Мере заштите од насиља у породици

Породично-правна заштита од насиља у породици у Републици Србији регулисана је Породичним законом (ПЗ), где је изричито забрањено насиље у

Прикажи цео текст

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content