GC BEOGRAD

Archive

Потребна документација

За остваривање права и услуга, према Закону о општем управном поступку, Центар за социјални рад, као орган који поступа у управном поступку, дужан је да по службеној дужности прибави све

Прикажи цео текст
Skip to content