GC BEOGRAD

Почео програм психолошке подршке запосленима у ГЦСР

Нови Програм психолошке подршке запосленима у ГЦСР почео је са радом и има за циљ  унапређење професионалних капацитета и вештина, превенцију сагоревања и вентилирање ради несметане функционалности и ефикасности у свакодневном раду.

Програм се реализује у форми групог рада (елементи едукативног,искуственог и личног рада и групне подршке) који укључује рад на отварању раличитих теме у вези са програмом, а које могу бити инициране од стране чланова групе или терапеута. Сеанса траје 1.5 час, сваког петка у терминима од 9-10:30  и од 13-14.30 часова. Укључује  до 14 учесника, две групе. Групе води терапеутски пар. Група је отвореног типа, у сваком моменту се заинтересовани могу укључити или искључити. Програм садржи 12 тема и траје три месеца. Важан је континуитет у доласцима док траје лична потреба за радом.

У току израде овог програма, Силвиа Алавања в.д. директора ГЦСР и Слађана Ивановић руководитељка Саветовалишта за брак и породицу реализовале су посете одељењима ГЦСР  како би упознале запослене са појединостима програма, уз њихову активну партиципацију и конструктивну размену, сугестије и процену потреба за програмом. Запослени су изразили велику потребу за оваквим програмом, сматрајући да овај вид подршке може да пружи вентилирање, подршку и осећај сигурности у професионалном контексту. Неки од колега изразили су знања и чак искуства у вези са оваквим програмима у иностранству.

Програм је најшире намењен свим запосленима у ЦСР, као вид превенције сагоревања и редовног протока и филтрирања емоција и садржаја током професионалног рада, а уже: запосленима који тренутно осећају потешкоће услед личних проблема и преплављености са којом се носе ( препорука за лични рад), запосленима који тренутно осећају потешкоће због тежине актуелног случаја са којим се тешко носе (препорука за супервизију рада на предмету), запосленима који осећају професиолану сагорелост услед дугогодишњег рада на тешким и великом броју случајева, запосленима на почетку професионалног рада, запосленима у конфликту или са проблемима у комуникацији са другим колегама или тимом, запосленима у позицији жртве и беспомоћности у професионалном окружењу, запосленима у постављању граница у односу на клијенте, надређене, сарадничке системе

Укључивање у групни рад је добровољно и подразумева континуиран рад у одређеном периоду за који постоји потреба. Такође, постоји могућност индивидуалног рада уколико се покаже као потреба.

Детаљније информације о темама и реализацији Програма можете преузети на линку испод:

Program psiholoske podrske -Teme

 

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content