GC BEOGRAD

Nabavka kancelarijskog nameštaja i metalnih ormara za smeštaj arhivske građe , oblikovano u dve partije JN br.1.1.7 /2019

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Nabavka kancelarijskog nameštaja i metalnih ormara za smeštaj arhivske građe , oblikovano u dve partije JN br.1.1.7 /2019
Vrsta postupkaPostupak javne nabavke, male vrednosti dobara – rezervisana javna nabavka
Vrsta predmetaDobra
Predmetdruga dobra 
Kontaktslavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 39130000-2 kancelarijski nameštaj i 39122100-4 ormari
Skip to content