GC BEOGRAD

Archive

Potrebna dokumentacija

Za ostvarivanje prava i usluga, prema Zakonu o opštem upravnom postupku, Centar za socijalni rad, kao organ koji postupa u upravnom postupku, dužan je da po službenoj dužnosti pribavi sve

Prikaži ceo tekst
Skip to content