GC BEOGRAD

Telekomunikacione usluge -usluge fiksne telefonije

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka
Vrsta predmeta
Predmetdruga dobra 
Kontakt
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 
Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Telekomunikacione usluge -usluge fiksne telefonije
Vrsta postupkaJavna nabavka male vrednosti
Vrsta predmetausluge
Predmetdruga dobra 
KontaktSlavica Novaković slavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 64211000- usluge javne telefonije
Skip to content