GC BEOGRAD

На основу члана 124. Закона о социјалној заштити („Службени гласник Републике
Србије“, број 24/2011 и 117/2022 – одлука УС) и члана 25. став 2. и 3. Статута
Градског центра за социјални рад у Београду (бр. 050 – 709/4 од 08.05.2018.
године), Управни одбор Градског центра за социјални рад у Београду, на седници
одржаној дана 23.06.2023. године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

центра за социјални рад у Београду и у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content