GC BEOGRAD

Stipendija

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, prava na  dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za negu drugog lica i usluge domskog ili porodičnog smeštaja, pod uslovom da se njihovo školovanje finansira iz budžeta republike Srbije.

Učenici srednjih škola imaju pravo na stipendiju pod uslovom da su završni razred osnovnoškolskog obrazovanja završili sa vrlo dobrim ili odličnim uspehom ili da su isti uspeh postigliu školskoj godini koja prethodi podnošenju zahteva.

Studenti imaju pravo na stipendiju pod uslovom da su završni razred srednje škole završili sa vrlo dobrim ili odličnim uspehom ili da su u školskoj godini koja prethodi podnošenju zahteva u roku položili ispite propisane planom i programom za tu školsku godinu i stekli pravo upisa u narednu godinu studija.

Studenti na master studijama imaju pravo na stipendiju pod uslovom da su u roku položili ispite propisane planom i programom za završnu godinu studija.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija, obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content