GC BEOGRAD

Smeštaj u drugu porodicu

Pravo na smeštaj u drugu porodicu mogu da ostvare osobe koje imaju pravo na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Koji će se od ta dva oblika zaštite primeniti određuje nadležni centar za socijalni rad na osnovu mogućnosti smeštaja u mestu prebivališta ili bližoj okolini, mogućnosti nalaženja porodice koja može da zadovolji potrebe osobe čiji se smeštaj traži i postojanja ustanova i kapaciteta za smeštaj.

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content