GC BEOGRAD

Sredstva za lične potrebe

Sredstva za lične potrebe obezbeđuju se korisniku privremenog smeštaja u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici za vreme dok traje usluga smeštaja, ukoliko korisnik ne može sam da ih obezbedi iz prihoda i primanja koja ostvaruje po osnovu rada, odnosno od prihoda od imovine.

Sredstva se obezbeđuju u procentualnom iznosu od prosečne zarade ostvarene po zaposlenom u gradu Beogradu u prethodnom mesecu u odnosu na mesec u kojem je podnet zahtev, i to:

1) 5,5% za decu i omladinu,

2) 3,5% za odrasla lica.

Sredstva za lične potrebe korisnicima se isplaćuju jednom mesečno, u tekućem mesecu za prethodni mesec. Korisnik sredstava za lične potrebe, obavezan je da svaku promenu od uticaja na ostvarivanje prava, prijavi Gradskom centru za socijalni rad koji je rešenje doneo, u roku od 15 dana od dana nastanka promene.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content