GC BEOGRAD

Privremeni smeštaj u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici

Usluga privremenog smeštaja u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici obezbeđuje se ženi žrtvi nasilja, kojoj je neophodno osigurati bezbednost, u situaciji koja zahteva neodložno izdvajanje iz porodice radi sprečavanja vršenja nasilja nad njom, a u cilju zadovoljavanja osnovnih potreba u vidu: smeštaja, ishrane, pravne podrške, podrške pri zapošljavanju i drugih oblika podrške.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu donosi rešenje o privremenom smeštaju u prihvatilište za žene žrtve nasilja u porodici.

Uslugu privremenog smeštaja, pored žene žrtve nasilja u porodici, mogu da ostvare i deca žrtve.

Usluga privremenog smeštaja obezbeđuje se u trajanju do šest meseci, a u izuzetnom slučaju ako se iz opravdanih razloga ne može obezbediti drugi oblik zaštite usluga može trajati i duže.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content