GC BEOGRAD

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu

Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i starija lica

Uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište za odrasla i starija lica imaju:

 • lica koja su se usled društveno negativnih navika ili zbog neadekvatnog ponašanja našla u stanju neodložne socijalne potrebe;
 • egzistencijalno ugrožena lica sa ograničenim sposobnostima za kretanje, komunikaciju, bez ličnih dokumenata, dezorijentisani, ne znaju identifikacione podatke o sebi;
 • lica koja nemaju rešeno stambeno pitanje u Beogradu, zatečena bez sredstava za osnovne životne potrebe;
 • lica koja su u stanju egzistencijalne ugroženosti usled elementarnih nepogoda;
 • lica kojima je iz drugih razloga neophodan privremeni smeštaj.

Privremeni smeštaj u prihvatilište za odrasla i stara lica obezbeđuje privremeno zbrinjavanje u vidu smeštaja i ishrane, zdravstvenu zaštitu i kulturno-zabavne aktivnosti, dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže šest meseci.

Privremeni smeštaj u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade

Uslugu privremenog smeštaja u prihvatilište i prihvatnu stanicu za decu i mlade imaju deca i mladi i to:

 • bez roditeljskog staranja;
 • žrtve nasilja;
 • žrtve zanemarivanja i zlostavljanja;
 • nađena u skitnji, prosjačenju;
 • žrtve trgovine ljudima;
 • sa problemima u ponašanju;
 • prema kojima je sud izrekao vaspitnu meru upućivanja u vaspitnu ustanovu;
 • iz procesa readmisije;
 • u stanju socijalne potrebe;
 • u drugim slučajevima u kojima je hitno potreban privremeni smeštaj.

Privremeni smeštaj u prihvatilište za trudnice i žene sa decom od kojih je jedno mlađe od tri godine

Uslugu privremenog smeštaja u situacijama koje zahtevaju urgentno izdvajanje radi sprečavanja posledica porodičnog nasilja odnosno odbacivanja mogu da ostvare:

 • trudnice;
 • žene sa detetom (decom), od kojih je jedno mlađe od tri godine.

Usluga privremenog smeštaja  traje dok se ne utvrdi odgovarajući oblik zaštite, a najduže šest meseci. Privremeni smeštaj može da traje i duže, ukoliko u tom roku iz opravdanih razloga ne može da se obezbedi drugi oblik zaštite.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad

Skip to content