GC BEOGRAD

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим надлежног центра саставља план и програм реализације васпитне мере и редовно, најмање једном у шест месеци, обавештава суд о реализацији мере. 
Реализација мере обавља се кроз информативне и саветодавне разговоре са малолетником/цом и родитељима, посете породици. Уколико у оквиру васпитне мере постоји посебна обавеза, стручни тим сарађује са другим институцијама – школом, Институтом за ментално здравље, и др. У зависности од тока реализације, центар за социјални рад може да предложи суду обуставу васпитне мере.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content