GC BEOGRAD

Појачан надзор органа старатељства

Када надлежни суд изрекне малолетнику/ци меру појачаног надзора органа старатељства, центар за социјални рад спроводи васпитну меру. Стручни тим надлежног центра саставља план и програм реализације васпитне мере и редовно, најмање једном у шест месеци, обавештава суд о реализацији мере. 
Реализација мере обавља се кроз информативне и саветодавне разговоре са малолетником/цом и родитељима, посете породици. Уколико у оквиру васпитне мере постоји посебна обавеза, стручни тим сарађује са другим институцијама – школом, Институтом за ментално здравље, и др. У зависности од тока реализације, центар за социјални рад може да предложи суду обуставу васпитне мере.

За више информација обратите се Вашем општинском центру за социјални рад

Skip to content