GC BEOGRAD

Interventna jednokratna novčana pomoć

Pravo na interventnu jednokratnu novčanu pomoć mogu da ostvare:

  • Pojedinac i porodica kojima je elementarnom nepogodom potpuno oštećen stan koji koriste po osnovu vlasništvu ili po osnovu zakupa na neodređeno vreme, bez obzira na visinu prihoda pojedinca, odnosno porodice-u iznosu od jedne do tri zarade;
  • Porodica u kojoj je nesrećnim slučajem nastupila smrt jednog ili više članova porodice, a čiji prihodi u prethodna tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu-u iznosu od jedne do pet zarada;
  • Pojedinac i porodica u kojoj je član porodice potpuno nesposoban za rad, pod uslovom da prihod u prethodna tri meseca ne prelazi jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu i da osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinaca odnosno porodice i zemljišta u površini od 0,5 ha nema drugih nepokretnosti-u iznosu do jedne zarade;
  • Pojedinac odnosno porodica, koja je stambeno ugrožena i to za plaćanje zakupnine, pod uslovima da prihodi u prethodna tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu, i da je on ili član porodičnog domaćinstva potpuno nesposoban za rad-u iznosu do jedne zarade;
  • Pojedinac odnosno porodica, koja je stambeno ugrožena, i to za poboljšanje uslova stanovanja, pod uslovom da prihodi u prethodna tri meseca ne prelaze jednu prosečnu zaradu isplaćenu u prethodnom mesecu, i da je on ili član porodičnog domasćinstva potpuno nesposoban za rad-u iznosu od jedne do pet zarada.
  • Pojedinac ili porodica mogu ostvariti  interventnu novčanu pomoć  više puta u kalendarskoj godini, s tim da ukupan iznos ne može biti veći od  pet prosečnih mesečnih zarada u Beogradu.

Potpuna nesposobnost za rad se dokazuje nalazom i mišljenjem organa veštačenja penzijsko-invalidskog osiguranja ili rešenjem suda o potpunom lišavanju poslovne sposobnosti ili produženju roditeljskog prava.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content