GC BEOGRAD

Jednokratna pomoć

Jednokratna pomoć se obezbeđuje licu koje se iznenada ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe, kao i licu koje se upućuje na domski ili porodični smeštaj, a koje nema sredstava da obezbedi odeću, obuću i troškove prevoza neophodne za realizaciju smeštaja.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć imaju pojedinci i porodice koje se nalaze u stanju trenutne izuzetno teške situacije koju ne mogu samostalno prevazići, bez delimične ili potpune finansijske podrške društvene zajednice za određene namene i to naročito u slučajevima: otklanjanja posledica elementarnih nepogoda; zadovoljavanja osnovnih životnih potreba; postpenalne zaštite; prihvata po prestanku smeštaja i u drugim situacijama po proceni  stručnih radnika Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Pravo na jednokratnu pomoć pojedinac ili porodica mogu da ostvare najviše jedanput u kalendarskoj godini.

Potrebna dokumentacija

Za više informacija obratite se Vašem opštinskom centru za socijalni rad.

Skip to content