GC BEOGRAD

Zorica Pavlović izabrana za direktora Gradskog centra

Zorica Pavlović izabrana za direktora Gradskog centra

Odbornici Skupštine Beograda su na trećoj sednici, koja je održana 26. juna 2018. godine, doneli odluku o imenovanju Zorice Pavlović za direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Zorica Pavlović je diplomirani socijalni radnik, završila je Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu. Na istom fakultetu je 2009. godine završila i specijalizaciju iz oblasti socijalne rehabilitacije.
Najveći deo dosadašnje karijere provela je u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu gde, sa kraćim prekidima, radi od 1982. godine. U periodu od 1984 do 1985 godine radila je u ustanovi Dnevni centri i klubovi za starije, odakle je karijeru nastavila u GCSR Odeljenje Mladenovac.
U periodu od 2000. do 2006. godine radila je Gradskoj upravi Grada Beograda, najpre kao zamenik sekretara, a od 2003. godine kao gradski Sekretar za socijalnu, dečju i boračku zaštitu. Dok je obavljala funkciju gradskog sekretara rekonstruisane su skoro sve dečje i socijalne ustanove, izgrađen je nov Dnevni boravak za decu i omladinu ometenu u razvoju i tri predškolske ustanove (u Resniku, Mirijevu i Bežanijskoj kosi). Poseban doprinos dala je u uvođenju novih usluga u sistem socijalne zaštite Grada Beograda i to: Stalne novčane pomoći za roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca, Stalne novčane pomoći deci bez roditeljskog staranja, Stipendije, Pomoći u kući i Besplatnog obroka za najugroženije sugrađane.
Od 2006. do 2008. godine radila u Ustanovi Gerontološki centar Mladenovac, a nakon toga u GCSR kao rukovodilac Odeljenja Mladenovac. Tu funkciju je obavljala do 26. septembra 2017. godine kada je imenovana za v.d. direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Završila je brojne obuke i edukacije iz oblasti socijalne zaštite.

Skip to content