GC BEOGRAD

Delegacija Šangaja posetila Gradski centar

Delegacija Šangaja posetila Gradski centar

Delegacija Grada Šangaja, predvođena Kuang Pengom, zamenikom direktora Biroa za poslove sa građanima, posetila je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu Odeljenje Vračar. Cilj posete bio je da se gosti iz Kine upoznaju sa sistemom funkcionisanja i načinom na koji se socijalne usluge sprovode u Gradu Beogradu.
Pre posete Gradskom centru, šangajsku delegaciju u Starom dvoru ugostio je član Gradskog veća Dragomir Petronijević, a sastanku su prisustvovali i Jasmina Ivanović, podsekretar Sekretarijata za socijalnu zaštitu, Jovana Vazura, pomoćnica direktora Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, kao i Nevenka Nikić Simatković, direktorka Prihvatilišta za odrasla i stara lica. 

Domaćini posete kineske delegacije Odeljenju Vračar, Jovana Vazura, pomoćnica direktora GCSR i Željka Poluga rukovodilac Odeljenja Vračar, goste su upoznali sa načinom rada i funkcionisanja Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, kao i o položaju i zaštiti starijih sugrađana što je goste posebno interesovalo.
Tom prilikom Vazura je istakla da je na evidenciji GCSR  u 2017. bilo 107.806 korisnika socijalne i porodično-pravne zaštite, a od toga 20.087 su korisnici koji imaju 65 i više godina.
– Od usluga koje se finansiraju iz Republičkog budžeta, stariji korisnici su u najvećoj meri koristili dodatak za tuđu negu i pomoć, kao i uvećani dodatak, ukupno njih 3.059 starijih od 65 godina, zatim smeštaj u ustanovu socijalne zaštite – ovu uslugu u 2017. godini koristilo je 1.904 starija korisnika, zatim novčanu socijalnu pomoć koju je u prošloj godini primalo 1.101 starijih korisnika, dok je starateljskom zaštitom bilo obuhvaćeno 620 starijih lica – rekla je Vazura i dodala da je na evidenciji GCSR u 2017. godini bilo je 3.311 starijih osoba sa invaliditetom.
Što se tiče mera i oblika zaštite koje se finansiraju iz budžeta Grada Beograda, Jovana Vazura je naglasila da je tokom protekle godine evidentiranim starijim korisnicima u najvećoj meri je pružena je usluga Pomoć u kući i  pravo na Jednokratnu pomoć.
– Pomoć u kući se obezbeđuje licima koja usled starosti, hronične bolesti ili invaliditeta imaju ograničene fizičke sposobnosti i mogućnost da zadovolje svakodnevne osnovne lične i životne potrebe. U toku 2017. godine uslugom Pomoć u kući bilo je obuhvaćeno 3.026 starijih korisnika. Uslugu Personalne asistencije u 2017. godini koristilo je 53 korisnika, a pravo na besplatan obrok svakodnevno koristi oko 12.000 Beograđana među kojima su i stariji sugrađani – objasnila je Vazura.
Ona je navela da je u 2017. godini isplaćeno 9.917 rešenja za Jednokratnu pomoć, a u prvoj polovini ove godine 6.380, dok je za Interventnu jednokratnu pomoć isplaćeno 877 rešenja u 2017. godini, a u prvih šest meseci ove godine 676 rešenja.
– Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite od 2018. godine, između ostalih, uvedeno je i novo pravo- Povremena jednokratna novčana pomoć za korisnike prava na NSP starije od 65 godina i do kraja jula doneto je 702  rešenja o priznavanju ovog prava- izjavila je Vuzara
Domaćini ove posete upoznali su goste iz Kine i sa karakteristikama Odeljenja Vračar, i naglasili da starosna struktura stanovništva Vračara spada u najstarije u Beogradu jer je prosečna starost stanovništva Beograda oko 42 godine, dok je na Vračaru 44,5 godina, kao i da je na evidenciji opštinskog Odeljenja Gradskog centra za socijalni rad Vračar u toku 2017. godine bilo 4.203 korisnika socijalne i porodično-pravne zaštite, a od tog broja stariji korisnici čine 25 odsto.

Skip to content