GC BEOGRAD

Informacije o socijalnim davanjima

Informacije o socijalnim davanjima

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

za mesec novembar dana 19.12.2018. godine

dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec novembar dana 19.12.2018. godine

Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec novembar dana 19.12.2018.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec novembar dana 19.12.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec novembar dana 20.12.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

–   Nadoknade za isplatu udžbenika za decu na porodičnom smeštaju za školsku 2018/2019 godinu

dana 27.11.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine

– Dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine

– Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec oktobar dana 20.11.2018.-21.11.2018.godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec oktobar dana 21.11.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec oktobar dana 20.11.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju

za mesec septembar dana 18.10.2018. godine

– dodataka za pomoć i negu drugog lica

za mesec septembar dana 19.10.2018. godine

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec septembar dana 20.10.2018. godine

– Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec septembar dana 19.10.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec septembar dana 19.10.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec septembar dana 20.10.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec avgust dana 19.09.2018. godine

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec avgust dana 20.09.2018. godine

– Naknade zarade odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva, nege deteta i posebne nege deteta

za mesec avgust dana 20.09.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

za mesec avgust dana 21.09.2018. godine direktno od strane Ministarstva po novom zakonu

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec avgust dana 20.09.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, dodataka za pomoć i negu drugog lica, posebne novčane naknade i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju (po Zakonu o socijalnoj zaštiti),

za mesec jul dana 18.08.2018. godine

– Dečijeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec jul dana 21.08.2018. godine

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec jul dana 18.08.2018. godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

-Novčane socijalne pomoći, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju, dodatka za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

za mesec DECEMBAR dana 19.01.2018.godine,

– Dečiji dodatak

– roditeljski dodatak

za mesec DECEMBAR dana 19.01.2018.godine

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec DECEMBAR dana 20.01.2018.godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

za mesec NOVEMBAR dana 19.12.2017.godine,

– Dečiji dodatak

– roditeljski dodatak

za mesec NOVEMBAR dana 19.12.2017.godine

– Dodatka za pomoć i negu drugog lica

za mesec NOVEMBAR dana 20.12.2017.godine

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec NOVEMBAR dana 20.12.2017.godine


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da je predviđena isplata korisnicima:

– Novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

za mesec OKTOBAR dana 18.11.2017.godine,

– Osnovnih prava boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca

za mesec OKTOBAR dana 18.11.2017.godine,

– Dečiji dodatak

– roditeljski dodatak

za mesec OKTOBAR dana 18.11.2017.godine.


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštava da isplata korisnicima:

– Osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine;

– Novčane socijalne pomoći, dodatka za pomoć i negu drugog lica, naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti);

– Dečjeg dodatka i roditeljskog dodatka

za mesec JUL počinje dana 18.08.2017.godine.


Isplata osnovnih  invalidskih primanja  vojnih  invalida i korisnika porodične invalidnine za mesec jun  2017. godine, počeće  u utorak  25.07.2017. godine.

Isplate dečijih i roditeljskih dodataka prema korisnicima počeće u četvrtak, 20. jula 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za porodični smeštaj i dodatka za pomoć i negu drugog lica za jun mesec 2017. godine, počeće u sredu, 19.07.2017. godine.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za maj 2017. godine počinje u utorak, 20. 6. 2017 godine.

Isplata dečijih i roditeljskih dodataka za korisnike na teritoriji AP Kosovo i Metohija za maj 2017. godine počeće u utorak 20. 6. 2017. godine.

Isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica za maj mesec počeće u utorak 20. juna 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti) i naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju za maj 2017. godine počeće u subotu 17. 6. 2017. godine.

Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka za april 2017. godine počinje u subotu 20. 5. 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodatka za pomoć i negu drugog lica za april 2017. godine počeće u petak 19. 5. 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za izdržavanje korisnika na porodičnom smeštaju i dodatka za pomoć i negu drugog lica za mart 2017. godine počeće u četvrtak 20. 4. 2017. godine.

Isplata roditeljskog i dečijeg dodatka za korisnike na teritoriji AP Kosovo i Metohija počinje danas, 24. 3. 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti) i dodatka za pomoć i negu drugog lica za korisnike na teritoriji AP Kosovo i Metohija za decembar 2016. i januar i februar 2017. godine počeće u petak 24. 3. 2017. godine.

Isplata dodatka za pomoć i negu drugog lica za februar 2017. godine počeće u utorak 21. 3. 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti) i naknade za porodični smeštaj za februar 2017. godine počeće u subotu 18. 3. 2017. godine.

Isplata dečijeg i roditeljskog dodatka za januar 2017. godine počeće u utorak 21. februara 2017. godine.

Istog dana započeće i isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za porodični smeštaj i dodatka za pomoć i negu drugog lica za januar 2017. godine.

Isplata osnovnih invalidskih primanja vojnih invalida i korisnika porodične invalidnine za januar 2017. godine počeće u utorak 21. februara 2017. godine.

Isplata novčane socijalne pomoći, posebne novčane naknade (po Zakonu o socijalnoj zaštiti), naknade za porodični smeštaj korisnika socijalne zaštite i dodatka za pomoć i negu drugog lica za decembar 2016. godine, počeće u četvrtak, 19. januara 2017. godine.

Skip to content