GC BEOGRAD

Usluge osiguranja po partijama

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Usluge osiguranja po partijama
Vrsta postupkajavna nabavka male vrednosti
Vrsta predmetausluge
Predmetdruga dobra 
Kontaktslavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 66511000,66516100,66514110
Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Vrsta postupka
Vrsta predmeta
Predmetdruga dobra 
Kontakt
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 
Skip to content