GC BEOGRAD

Saopštenje

19. septembar 2021. godine – Postupajući po nalogu Sekretrijata za socijalnu zaštitu u vezi preduzimanja mera iz nadležnosti Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu u smislu urgentnog zbrinjavanja mladića koga su prolaznici zatekli na teritoriji GO Novi Beograd, a koji se, prema navodima medija i objava na društvenim mrežama, nalazi u stanju socijalne potrebe, obaveštavamo vas da su dežurni stručni radnici Gradskog centra bili na terenu i da na navedenoj lokaciji nisu zatekli nijedno lice u stanju socijalne potrebe.

Takođe, važno je pomenuti da su stručni radnici Gradskog centra za socijalni rad  iz više opštinskih odeljenja u prethodnom periodu nekoliko puta intervenisali na različitim lokacijama i pokušali da pomognu navedenom licu koje se pominje u medijima, a koje nije bilo zainteresovano za pomoć i podršku iz oblasti socijalne zaštite i nadležnosti centra za socijalni rad. Napominjemo da centar za socijalni rad ne može radno sposobno lice naterati da koristi bilo koje pravo ili uslugu ukoliko ono svojevoljno na to ne pristane.

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu u saradnji sa drugim gradskim institucijama svakodnevno pomaže velikom broju sugrađana koji se nađu u stanju socijalne potrebe, ali nažalost,  određeni broj naših sugrađana kao i onih koji to nisu, zloupotrebljava položaj beskućnika kako bi na taj način ostvarili trenutnu materijalnu ili neku drugu korist.

Skip to content