GC BEOGRAD

SAOPŠTENJE

Gradski centar za socijalni rad u Beogradu (GCSR) je u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i vremenskim prilikama preduzeo sve neophodne mere i aktivnosti iz svoje nadležnosti u cilju zaštite svih korisnika, a posebno najugroženijih kategorija stanovništva.

U svim Odeljenjima GCSR- u, u toku i van radnog vremena, obezbeđeno je dežurstvo stručnih radnika koji su u pripravnosti 24 sata za potrebe neodložnih intervencija.
 Stručne službe GCSR-a pojačale su rad na terenu u cilju preduzimanja mera iz oblasti socijalne zaštite (zbrinjavanje kako dece tako i odraslih u prihvatnu stanicu ili prihvatilište za lica koja se zateknu u stanju socijalne potrebe, odnosno ugroženosti).
Svakodnevno se obilaze mesta za koje postoji pretpostavka da se mogu zateći beskućnici. Ovim putem pozivamo građane da, ukoliko primete ova lica, o tome obaveste policiju, komunalnu miliciju ili centar za socijalni rad.
Takođe, u cilju zaštite najboljih interesa korisnika, pojačana je redovna saradnja sa PU za Grad Beograd, Komunalnom milicijom, zdravstvenim organizacijama, Gerontološkim centrom, Crvenim krstom, Prihvatilištem za odrasla i stara lica, Prihvatilištem za decu Beograda, Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine.

Skip to content