GC BEOGRAD

Радни састанак: Посредовање у запошљавању жена које су жртве насиља у породици

Радни састанак: Посредовање у запошљавању жена које су жртве насиља у породици

У просторијама Одељења Чукарица Градског центра за социјални рад у Београду одржан је прелиминарни састанак на тему имплементације модела посредовања у запошљавању жена које су жртве насиља у породици, а који се већ две године примењује у Другом основном јавном тужилаштву у Београду. Планирано је да почетком наредне године крену са радом групе формиране при свим ОЈТ које ће посредовати при запошљавању жена жртава насиља. На састанку су представљена искуства стручних радника ГЦСР који већ примењују овај модел и упознати са функционисањем и радом састанака и група, те су то искуство пренели колегама који ће се тек укључити у рад.
Састанку је присуствовала в.д. директора Градског центра Силвиа Алавања, која је поздравила присуне и рекла да је примена овог модела дала добре резулатате и да Одељења која су укључена у рад група имају само позитивна искуства. Састанку су присуствовали и Соња Ћосић, рукводилац ГЦСР Одељења Чукарица, Татјана Мијушковић, руководилац Националне службе за запошљавање за Чукарицу као и стручни радници одељења Градског центра који ће учестовати у раду група.
Чланови група која ће посредовати при запошљавању жена које су преживеле насиље у породици су заменици јавног тужиоца, представници општинских националних служби за запошљавање и представници центра за социјални рад. Састанци група се одржавају једном месечно.

Претрага

Кол Центар

magazin
 

ЕЛЕКТРОНСКИ МАГАЗИН

Информатор

Информације о социјалним давањима

Архиве

Skip to content