GC BEOGRAD

Program prevencije nasilja nad ženama „Osnaživanje žena protiv nasilja“

Program  prevencije je namenjen ženama koje žele da se informišu o partnerskom nasilju, steknu određena znanje za prepoznavanje nasilja, osnaže se u cilju izlaska i reagovanja na nasilje. Obuhvata Sistemski, rodno senzitivni pristup porodici usmeren na prepoznavanje nasilja i reakciju na njega.

Preventivn program podrazumeva grupni psiho -edukativni rad u vidu radionica sa predviđenim temama. Intervencije nisu primarno terapijske, ali podstiču na pokretanja mehnizama samostalnog rada na određenom problemu ili deluju u pravcu traženje dodatne stručne terapijske pomoći. Radionice vode licencirani psihoterapeuti Savetovališta za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu sa znanjem, afinitetom i dugogodišnjim iskustvom u radu sa nasiljem uz poštovanje principa poverljivosti.

Program se sprovodi  kroz šest radionica koji uključuje sledeće teme:

1. Nasilje u porodici i vrste nasilja

2. Verovanja, mitovi, legende, uverenja, predrasude o nasilju

3. Odnosi, manifestacija, zloupotreba moći i kontrola, točak nasilja

4. Partnerski odnosi i dinamika nasilja

5. Prepoznavanje nasilja u porodici i pravljenje bezbednosnog plana zaštite

6. Normativni odgovor, institucionalni okvir i povezivanje sistema u slučaju nasilja u porodici-postupak zaštite od nasilja u porodici.

Različiti aspekti programa:

1. Informativni-informisanje o nasilju i načinima izlaska iz njega,

2. Preventivni – kao jednog od načina zaštite u samom početku nastanka i reagovanja na problem i kvaliteta života porodice

3. Edukativni – podrazumeva učenja o ovoj temi

4. Razvojni – podsticanje razvojnog toka, unapređenja i promene

Detaljnije informacije o Program prevencije nasilja nad ženama „Osnaživanje žena protiv nasilja“ možete dobiti putem telefona Savetovališta 011/2650-258 ili putem mail-a Savetovališta savetovalistebip@gmail.com

Skip to content