GC BEOGRAD

Pravo na stalnu novčanu pomoć za trojke i četvorke

Obaveštavamo roditelje trojki, četvorki, petorki, šestorki i duplih blizanaca, da od  28. oktobra 2019. godine mogu podneti zahtev i potrebnu dokumentaciju za ostvarivanje prava na Stalnu novačanu pomoć koja je predviđena Odlukom o pravima i uslugama socijalne zaštite grada Beograda (član 68.)

Zahtev i potrebna dokumentacija podnosi se u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu ulica Ruska br. 4

Za sve dodatne informacije roditelji se mogu obratiti na broj telefona: 011 2650 329

Skip to content