GC BEOGRAD

Право на сталну новчану помоћ за тројке и четворке

Обавештавамо родитеље тројки, четворки, петорки, шесторки и дуплих близанаца, да од  28. октобра 2019. године могу поднети захтев и потребну документацију за остваривање права на Сталну новачану помоћ која је предвиђена Одлуком о правима и услугама социјалне заштите града Београда (члан 68.)

Захтев и потребна документација подноси се у Градском центру за социјални рад у Београду улица Руска бр. 4

За све додатне информације родитељи се могу обратити на број телефона: 011 2650 329

Skip to content