GC BEOGRAD

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 08/2023

Стручна спрема

 

Број систематизованих извршилаца на свим радним местима

 

Број запослених на неодређено време

 

Број запослених на одређено време у својству приправника

 

Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)

 

Број лица ангажованих ван радног односа

 

Висока

495

421

19

55

0

Виша

10

8

0

2

0

Средња

87

72

0

15

0

Нижа

23

18

0

5

0

Укупно

615

519

19

77

0

Стручна спрема

 

Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години

 

Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години

 

Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години

 

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%

 

Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%

 

Висока

29

37

0

28

0

Виша

5

1

0

0

0

Средња

6

13

0

2

0

Нижа

3

5

0

0

0

Укупно

43

56

0

30

0

 

Skip to content