GC BEOGRAD

Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ЗА 10/2021

Стручна спрема   Број систематизованих извршилаца на свим радним местима   Број запослених на неодређено време   Број запослених на одређено време у својству приправника   Број запослених на одређено време по било ком основу (изузев у својству приправника)   Број лица ангажованих ван радног односа  
Висока 462 403 0 59 0
Виша 16 15 0 1 0
Средња 72 61 0 11 0
Нижа 22 19 0 3 0
Укупно 572 498 0 74 0
Стручна спрема   Број запослених којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години   Број новозапослених на неодређено време и број запослених на одређено време у својству приправника у претходној календарској години   Број лица за која није реализована добијена сагласност Комисије у претходној календарској години   Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години у оквиру 70%
 
Број запослених на неодређено време
 и одређено време у својству приправника
 у текућој календарској години изнад 70%
 
Висока 21 9 12 1  
Виша 3 1 2    
Средња 7 1 6    
Нижа 1 0 1    
Укупно 32 11 21 1  
Skip to content