GC BEOGRAD

Округли сто: Интервју са особом са искуством претрпљеног насиља у породици

Стручне раднице Одељења за послове планирања и развоја Градског центра за социјални рад у Београду, Марија Милић и Душанка Вуковић одржале су Округли сто на тему –  Интервју са особом са искуством претрпљеног насиља у породици.
Округлом столу присуствовали су стручни радници из свих одељења Градског центра  који раде у случајевима заштите од насиља у породици. Присутни су активно учесвовали у размени искустава и професионалној дискусији у области препознавања и процене нивоа ризика у случајевима насиља у породици. Округли сто је категорисан код Коморе социјалне заштите.

Skip to content