GC BEOGRAD

Održavanje licence za antivirus program „ESET Endpoint Protection Advanced“na period od jedne godine

Prethodno obaveštenje— Bez prethodnog obaveštenja —
Odluka o pokretanju postupka doneta je u skladu sa:Sl. glasnik RS, br. 68/15
Naziv (ckraćeni opis predmeta 
nabavke iz naslova javnog poziva)
Održavanje licence za antivirus program „ESET Endpoint Protection Advanced“na period od jedne godine
Vrsta postupkajavna nabavka male vrednosti
Vrsta predmetausluge
Predmetdruga dobra 
KontaktSlavica Novaković slavica.novakovic@gcsrbg.org
Datum donošenja odluke o pokretanju postupka 
Opšti rečnik nabavki 50324100-3
Skip to content